Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

In zes hoorcolleges, verzorgd door academische experts en vertalers, maakt de cursist kennis met verschillende aspecten van Prousts schrijverschap.

Detail Summary
Startdatum 8 februari 2019
Einddatum 15 maart 2019
Tijd 00:00
Marcel Proust (1871 - 1922)

Direct aanmelden en betalen

Marcel Prousts romancyclus Op zoek naar de verloren tijd (1913-1925) behoort tot de hoogtepunten van de wereldliteratuur. Wanneer je Proust, in navolging van Simon Vestdijk, zou beschouwen als ‘een mens die buiten zijn tijd leeft’, doe je hem schromelijk tekort. Levend in een tijd waarin het antisemitisme in Frankrijk hoogtij vierde, ontwikkelde hij een scherp oog voor de subtiele sociale mechanismen die leiden tot maatschappelijke uitsluiting en xenofobie. Het inzicht dat de angst voor de onbekende ander van alle tijden is, maakt Prousts magnum opus actueler dan ooit. Ook in zijn denken over genderidentiteit was Proust zijn tijd ver vooruit. Ruim een eeuw voor de opkomst van de lhbt-beweging kwam hij tot het inzicht dat iemands seksuele geaardheid nooit vast ligt en daarmee in wezen ondefinieerbaar is.

In zes hoorcolleges, verzorgd door academische experts en vertalers, maakt de cursist kennis met verschillende aspecten van Prousts schrijverschap. De eerste twee colleges zijn gewijd aan respectievelijk De kant van Swann en In de schaduw van meisjes in bloei. Behalve aan inhoud, stijl en thematiek, zal ruim aandacht worden geschonken aan de cultuurhistorische context – het Frankrijk van de Belle Epoque – die de achtergrond van Prousts romancyclus vormt. In twee colleges komt de rol van de muziek aan bod, waarbij we de passages uit het werk van Beethoven en Wagner die in Op zoek naar de verloren tijd een belangrijke plaats innemen, ook daadwerkelijk zullen beluisteren. Een speciaal college is gewijd aan de humor bij Proust. Een vierde college biedt de cursisten een kijkje in de keuken van de vertalers van Proust. Zij geven een aantal voorbeelden uit de recente vertaling van Meisjes in bloei, en daarnaast zal ook nader worden ingegaan op kwesties als meertaligheid en ironie.

Voor wie?

Deze collegereeks richt zich op wie al enigszins vertrouwd is met de romancyclus van Marcel Proust, maar ook op wie Proust altijd al had willen lezen. Speciale aandacht zal worden besteed aan deel I (De kant van Swann) en deel II (In de schaduw van meisjes in bloei), dat onlangs verscheen in een nieuwe vertaling van Désirée Schyns en Philippe Noble. 

NB. Het uitgangspunt voor de colleges vormt de Nederlandse vertaling (De Bezige Bij, 2018). Maar mocht de wens bestaan, dan is het zeker mogelijk om van de behandelde tekstfragmenten ook het Franse origineel te geven. 

Programma en docenten

  • 8 februari: De kant van Swann (Ieme van der Poel, emeritus hoogleraar Franse letterkunde UvA) 
  • 15 februari: In de schaduw van meisjes in bloei (Ieme van der Poel)
  • 22 februari: Muziek in de Recherche (I): Proust en Beethoven (Sabine van Wesemael, docent Franse letterkunde UvA en Joep van Brederode, musicoloog en musicus)
  • 1 maart: Over het vertalen van Proust: (Désirée Schyns, vertaalster en hoofddocent vertalen Universiteit Gent en Philippe Noble, vertaler, in het Frans, van onder meer het oeuvre van Cees Nooteboom en Het Dagboek van Anne Frank)
  • 8 maart:  Muziek in de Recherche (II): "De sonate van Vinteuil" (Sabine van Wesemael en Joep van Brederode)
  • 15 maart: Prousts Recherche als humoristisch boek (Frans Jacobs, emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek UvA)

Désirée Schyns en Philippe Noble maakten een nieuwe vertaling van In de schaduw van meisjes in bloei (De Bezige Bij, 2018), die door Ieme van der Poel (i.s.m. Ton Hoenselaars) van een voorwoord en annotatie werd voorzien.    

Data, tijden, locatie en prijs

  • Data: 8 februari - 15 maart 2019
  • Tijd: vrijdagen, 14.00 - 16.00 uur
  • Locatie: Bushuis/Oost-Indisch Huis, VOC zaal
  • Prijs: € 185 / 166,50 euro (kortingsprijs voor AUV-leden)

Belangrijk om te weten

Cursustype Cursus
Onderwijsvorm Colleges
Voertaal Nederlands
Uiterste aanmelddatum 4 februari 2019 (op basis van beschikbaarheid)
Algemene voorwaarden Illustere School