Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

In dit vak wordt de intellectuele en politieke geschiedenis in Europa vanaf de late Middeleeuwen tot de eenentwintigste eeuw bestudeerd, waarbij een bijzondere aandacht uitgaat naar de wisselwerkingen en dwarsverbanden tussen cultuur en politiek.

Detail Summary
Startdatum 3 september 2018
Einddatum 17 oktober 2018
Tijd 00:00

Centraal in de colleges staat de ontwikkeling van het denken over ‘de natie’ en ‘Europa’. In de hoorcolleges zal de cultuurgeschiedenis van het nationale denken en het nationalisme in kaart worden gebracht. Daarbij wordt ingegaan op de opkomst van de landstalen als cultuurdragende communicatiemedia, op de herontdekking van de tribale (niet-klassieke) wortels van de Europese naties, op de groeiende beklemtoning van culturele verscheidenheid als vorm van rijkdom en op het toenemende belang van culturele identiteit in het natie- en staatsvormingsproces sinds de Romantiek en de ondergang van het Napoleontische keizerrijk. 

Opmerkingen

De hoorcolleges worden in het Engels gegeven.

Studiegids

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 3 september - 17 oktober 2018
  • Tijd(en): maandagen 13.00 - 15.00 uur en woensdagen 15.00 - 17.00 uur
  • Locatie: Oudemanhuispoort D0.08
  • Prijs: 190 / 171 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Rooster

Studiemateriaal

  • Joep Leerssen, National Thought in Europe. A Cultural History, Amsterdam University Press, 2006 of latere drukken uit 2008 of 2010.
  • Reader met verschillende teksten.

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 1, blok 1
Voertaal Nederlands
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 23 augustus 2018 (op basis van beschikbaarheid)

 

Direct aanmelden en betalen

Algemene voorwaarden Open UvA-Colleges

CANVAS

Canvas is de (nieuwe) digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Ook toehoorders mogen gebruik maken van Canvas. Voor meer informatie klikt u op de link hieronder.

Veelgestelde vragen over Canvas