Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Het auteursrecht is het onderdeel van het recht dat het dichtst bij de kunsten ligt. Wie, op welke wijze dan ook, werken van letterkunde, wetenschap, of kunst wil exploiteren krijgt er direct mee te maken.

Detail Summary
Startdatum 4 februari 2019
Einddatum 21 maart 2019
Tijd 00:00

Direct aanmelden en betalen

In dit vak wordt een gedegen, praktische basis geboden. De reeks is geheel gericht op cursisten zonder juridische voorkennis uit de kunst-, cultuur- en mediastudies, talen en communicatiewetenschap. De deelnemers maken kennis met de kernbegrippen uit het auteursrecht, aan de hand van voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de uitdagingen die digitalisering en internet aan het auteursrecht stellen. Ook wordt gekeken naar de verhouding met andere rechten van intellectuele eigendom en met het internetrecht, naar internationale aspecten en naar beschermingsmogelijkheden voor artistieke prestaties die net buiten het auteursrecht gelegen zijn.

Studiegids

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 4 februari - 21 maart 2018
  • Tijd(en): maandagen 16.00 - 18.00 uur en donderdagen 11.00 - 13.00 uur
  • Locatie: Universiteitstheater 3.01 (ma) en P.C. Hoofthuis 1.04 (do)
  • Cursusprijs: 210 / 189 euro (kortingsprijs voor AUV-leden)

Rooster

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Werkcolleges
Semester/blok Semester 2, blok 1
Voertaal Nederlands
Studiemateriaal Het studiemateriaal bestaat uit een boek, een syllabus met uitspraken en vragen, en diverse artikelen en wetsteksten (voor naslag doeleinden). In verband met het uitverkocht en licht verouderd zijn van het tot dusver gehanteerde boek ("Auteursrecht in hoofdlijnen") staat momenteel nog niet vast welk boek in het studiejaar 2018/19 gebruikt gaat worden.
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 27 januari 2019 (op basis van beschikbaarheid)
Algemene voorwaarden Open UvA-Colleges

CANVAS

Canvas is de (nieuwe) digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Canvas. Voor meer informatie klikt u op de link Veelgestelde vragen over Canvas.

Veelgestelde vragen over Canvas