Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

We lezen elke dag het nieuws over de grote politieke crises van onze tijd en hun uitwerking in de Europese context. Ze houden niet alleen politici bezig maar ons allemaal: de wereldwijde toename van het aantal vluchtelingen en ontheemden, de financiële crisis, de opkomst van populismen, het democratisch tekort binnen de EU. In deze cursus willen we cursisten laten kennismaken met een brede geesteswetenschappelijke benadering van deze crises, met als zwaartepunt de discussies in de politieke filosofie en ethiek over de crisis rondom de vluchtelingen in en onderweg naar Europa.

Detail Summary
Startdatum 5 februari 2019
Einddatum 22 maart 2019
Tijd 00:00

Direct aanmelden en betalen

In deze cursus komen de volgende vragen aan bod: Moeten we de grenzen van Europa en de westerse wereld openen of zijn er rechtvaardigingen voor (gedeeltelijk) gesloten grenzen? Wat zijn eigenlijk de ‘grenzen’ van Europa en waar manifesteren ze zich? Wat houdt het volgens het Vluchtelingenverdrag in om vluchteling te zijn en hoe verandert dat begrip in het heden? Wat gebeurt er als we in termen van ‘crisis’ spreken met de beeldvorming rond een bepaalde problematiek? Hoe ‘maken’ we een crisis? Wat heeft Europa met ‘rechtvaardigheid’ en/of met liberale democratie te maken? We zullen teksten lezen over de ethiek van migratie, het begrip van de ‘vluchteling’, de grenzen van Europa.

Studiegids

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 5 februari - 22 maart 2019
  • Tijd: dinsdagen 12.00 - 15.00 uur
  • Locatie: Oudemanhuispoort, zaal C0.17
  • Prijs: 160 / 144 euro (kortingsprijs voor AUV-leden)

Rooster

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Gecombineerde hoor- en werkcolleges
Semester/blok Semester 2, blok 1
Voertaal Nederlands
Studiemateriaal

Selectie van artikelen over de ethiek van migratie, over grenzen en hun geschiedenis, over de (intellectuele) geschiedenis van beeldvorming over Europa in relatie tot liberale democratie.

Verplicht aan te schaffen:Voorbij Fort Europa, een nieuwe visie op migratie. Henk van Houtum en Leo Lucassen. Uitgeverij Atlas, Amsterdam, 2016

Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 27 januari 2019 (op basis van beschikbaarheid)
Algemene voorwaarden Open UvA-Colleges

Canvas

Canvas is de digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Canvas. De Illustere School stuurt u per mail codes waarmee u kunt inloggen op Canvas. Voor meer informatie klikt u op de link hieronder.

Veelgestelde vragen over Canvas