Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

De collegereeks die in de wandelgangen verbonden blijft met de naam van Henk van Os, die deze cursus zo lang en met zoveel enthousiasme heeft gegeven, is dit jaar gewijd aan Jan van Eyck.

Detail Summary
Startdatum 6 februari 2019
Einddatum 20 maart 2019
Tijd 00:00
Man met rode tulband (vermoedelijk zelfportret van Jan van Eyck)

Direct aanmelden en betalen

De reeks begint op woensdag 6 februari, in de Aula van de Universiteit, en bestaat uit zes colleges en een afsluitend colloquium, waaraan verschillende gastsprekers zullen bijdragen. De colleges worden weer gegeven door Machtelt Brüggen Israëls en Arjan de Koomen en dit jaar ook door Hugo van der Velden, de Rijksmuseumhoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen, die een bijzondere belangstelling heeft voor Jan van Eyck en daarom vier van de zes colleges zal verzorgen.

Jan van Eyck was de beroemdste kunstenaar in Europa vóór Michelangelo. Zijn eerste broodheer was Jan van Beieren, die zich de Zoon van Holland noemde en resideerde op het Binnenhof in Den Haag. Na de dood van deze Jan, die het slachtoffer werd van een spectaculaire gifmoord, trad Jan van Eyck in 1425 in dienst van Philips de Goede, de prachtlievende hertog van Bourgondië. Als hofschilder vestigde Jan zich uiteindelijke in Brugge, waar hij tot aan zijn dood in 1441 zou blijven wonen. De hertog van Bourgondië roemde hem als de meest voortreffelijke schilder, die in kunst noch kennis zijn gelijke kende, en daarmee lijkt hij een algemeen gangbaar oordeel te hebben verwoord. Jan gold niet alleen in de Lage Landen als de eerste onder de schilders, maar ook daarbuiten waren zijn panelen het gekoesterde bezit van de gelukkigen die zijn werk konden verwerven. In Italië werd hij geroemd als de grootste schilder van zijn tijd, schilders reisden van heinde en verre naar Brugge om van hem te leren en de invloed van zijn schilderkunst is herkenbaar van de aangrenzende landen tot in Oostenrijk, Italië en Spanje toe. Jans tijdgenoten stonden vooral versteld van zijn onnavolgbare realisme, van zijn verbluffende vermogen om de wereld te vangen in verf, en zes eeuwen later ervaren wij het niet anders: in de schijn van de dingen doorgrondde Jan hun wezen.

Jan van Eyck heeft ons beeld van de late Middeleeuwen blijvend bepaald en dat is in belangrijke mate te danken aan Johan Huizinga’s Herfsttij der Middeleeuwen, misschien wel het meest invloedrijke boek ooit door een Nederlands historicus geschreven. Dat boek begon, zo schrijft Huizinga, als een poging om de kunst van Van Eyck beter te begrijpen, als onderdeel van de cultuur waarin zij was geworteld. De Herfsttij beschreef een wereld die op het moment van publicatie vijfhonderd jaar jonger was, maar dat zijn er inmiddels zeshonderd, want het is in 2019 precies honderd jaar geleden dat het boek verscheen. Het eeuwfeest van de Herfsttij is een goede aanleiding om de collegereeks dit jaar aan Jan van Eyck te wijden. Maar er is meer, want in januari 2020 zal in Gent een grote Van Eyck tentoonstelling worden geopend, naar aanleiding van de lopende restauratie van Jan en Hubert van Eycks Gents altaarstuk. De spectaculaire resultaten van deze restauratie zullen tijdens de collegereeks zeker aan bod komen en daarbij zullen wij dankbaar gebruik maken van de website Closer to Van Eyck, waarop veel van het verzamelde materiaal wordt ontsloten en waarop ook een groot aantal andere werken van Jan van Eyck zijn te bestuderen. Voor wie niet kan wachten: neem alvast een kijkje op de website Closer to Van Eyck

Studiegids

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 6, 13, 20 en 27 februari, 6 en 13 maart 2019
  • Tijd: woensdagen 14.00 - 16.00 uur
  • Symposium: 20 maart 2019, 10.00 - 16.00 uur
  • Locatie: Lutherse kerk, Aula, Singel
  • Cursusprijs: 185 / 167 euro (kortingsprijs voor AUV-leden)

Rooster

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges, gevolgd door een afsluitend symposium
Semester/blok Semester 2, blok 1
Voertaal Nederlands
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 27 januari 2019 (op basis van beschikbaarheid)
Algemene voorwaarden Open UvA-Colleges

CANVAS

Canvas is de (nieuwe) digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Canvas. Voor meer informatie klikt u op de link Veelgestelde vragen over Canvas.

Veelgestelde vragen over Canvas