Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Ontwikkeling en transformatie van steden vormen continue processen, die worden gestuurd door demografische ontwikkelingen, conjunctuur, rampen, technische innovaties en slijtage. De stadsontwikkeling van Amsterdam is daarom – in vergelijking met steden als Berlijn of Parijs – niet hetzelfde. Voor elk van deze steden geldt echter dat de stad voor gebruikers, bewoners, bestuurders en bezoekers een dynamisch gegeven is, waarbij het steeds het doel is de stad ‘eigentijds’ te houden.

Detail Summary
Startdatum 3 april 2019
Einddatum 22 mei 2019
Tijd 00:00
Foto Dirk Gillissen

Direct aanmelden en betalen

Ons besef van de historische stad is een relatief recente constructie die in heel Europa is omgezet in beschermingsbeleid en bepalingen over de omgang met de stad. Dit beleid stond en staat in die steden regelmatig op gespannen voet met functieveranderingen, cityvorming, doorbraken en eisen van duurzaamheid. Met als uitgangspunt Amsterdam zal in deze collegereeks worden gekeken naar transformatiemomenten in de geschiedenis en naar de keuzes die hierbij zijn gemaakt. Door inzichtelijk te maken welke factoren voor deze transformatie hebben gezorgd en hoe de gebouwde omgeving daarop heeft gereageerd, raakt de student vertrouwd met de dynamiek van de stedelijke ontwikkeling.

Hoe worden keuzes voor behoud of transformatie gelegitimeerd? En hoe dragen zij bij aan de dynamiek van de stedelijke identiteit? En wat is onze eigen rol bij het bepalen van het geschiedbeeld? In deze module zullen studenten zelf onderzoeken hoe de verschuivende waardering van de gebouwde omgeving in het verleden tot andere beslissingen heeft geleid in de omgang met de stad met als doel het op interdisciplinaire wijze inzichtelijk maken welke onderdelen daarbij kwetsbaar zijn en welke minder beïnvloed worden door verschuivende visies.

Studiegids

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 3 april - 22 mei 2019
  • Tijd: woensdagen 15.00 - 18.00 uur
  • Locatie: Universiteitstheater 1.01
  • Cursusprijs: 190 / 171 euro (kortingsprijs voor AUV-leden)

Rooster

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Hoorcolleges
Semester/blok Semester 2, blok 2
Voertaal Nederlands
Studiemateriaal Wordt nader bekendgemaakt / aangeboden op Canvas
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 24 maart 2019 (op basis van beschikbaarheid)
Algemene voorwaarden Open UvA-Colleges

CANVAS

Canvas is de (nieuwe) digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Canvas. Voor meer informatie klikt u op de link Veelgestelde vragen over Canvas.

Veelgestelde vragen over Canvas