Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Sociale veranderingen spelen een belangrijke rol in de totstandkoming van Zuid-Afrikaanse identiteiten in heden en verleden. Identiteit is geen statisch gegeven, maar dynamisch en aan veel verandering onderhevig, bijvoorbeeld door processen van urbanisering, industriële ontwikkeling en economische veranderingen in Zuidelijk Afrika. Deze veranderingen vinden soms geleidelijk aan plaats, maar vaak ook onder grote druk in korte tijd.

Detail Summary
Startdatum 5 februari 2019
Einddatum 19 maart 2019
Tijd 00:00
Fotograaf Oldeani

Direct aanmelden en betalen

Ook de tradities waarmee de Zuid-Afrikaanse maatschappij geïnterpreteerd worden (bv de "plaasroman" of de "political novel") zijn dynamisch en reageren op veranderende sociaal-culturele omstandigheden. Deze veranderingen in de verbeelding van de Zuid-Afrikaanse maatschappij, en de wijze waarop deze bestudeerd worden geven inzicht in de menselijke beleving en betekenisgeving van moderniteit.

Een nauwkeurige bestudering van het Zuid-Afrikaanse "culturele archief" (muziek, film, romans, advertenties, poëzie) laat de ongelijke machtsverhoudingen tussen de verschillende sociale groepen binnen de Zuid-Afrikaanse "regenboognatie" zien. Intertekstuele analyse zal duidelijk maken hoe macht en hegemonie de relaties tussen groepen (nog steeds) disciplineren en definiëren, zij het in nieuwe permutaties na het afschaffen van de apartheid. Toegang tot (hulp)bronnen en de wijze waarop deze worden beheerd en beheerst, zijn niet alleen bepalend voor de totstandkoming van groepsidentiteiten, maar ook voor de relaties tussen socio-culturele en socio-economische groepen.

Aanbevolen voorkennis

Een belangstelling in Zuid-Afrika en de Zuid-Afrikaanse cultuur wordt sterk aangeraden.

Studiegids

Data, tijd(en), locatie en prijs

  • Data: 5 februari - 19 maart 2019
  • Tijd: dinsdagen 15.00 - 18.00 uur
  • Locatie: P.C. Hoofthuis 4.04
  • Cursusprijs: 160 / 144 (kortingsprijs voor AUV-leden)

Rooster

Belangrijk om te weten

Cursustype Open UvA-College
Onderwijsvorm Werkgroep
Semester/blok Semester 2, blok 1
Voertaal Nederlands
Overige informatie U volgt het OUC als toehoorder. Dit betekent dat u alleen de hoorcolleges mag volgen en geen werkcolleges (tenzij hierboven anders is aangegeven), geen tentamen mag doen en geen studiepunten mag behalen. 
Uiterste aanmelddatum 27 januari 2019 (op basis van beschikbaarheid)

Studiemateriaal

Primaire teksten worden voor aanvang van het college bekend gemaakt, en sluit o.a. werk van bekende en minder bekende Zuid-Afrikaanse romanschrijvers (denk o.a. aan Ronelda Kamfer, Antjie Krog, J.M. Coetzee, Etienne van Heerden, Lauren Beukes), historici (bv. Hermann Giliomee, Nigel Worden) en filmmakers. Overig studiemateriaal en secundaire literatuur worden enkele weken voor aanvang van het vak via Canvas bekend gemaakt.

Algemene voorwaarden Open UvA-Colleges

CANVAS

Canvas is de digitale leeromgeving van de Universiteit van Amsterdam en wordt gebruikt door alle docenten en (reguliere) studenten van de UvA. Toehoorders mogen ook gebruik maken van Canvas. De Illustere School stuurt u per mail codes waarmee u kunt inloggen op Canvas. Voor meer informatie klikt u op de link hieronder.

Veelgestelde vragen over Canvas