Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!

Interactieve werkvormen

Voor het cultuur- en letterkunde onderwijs bovenbouw Frans

Tijdens dit onderzoeksproject voor leraren wordt gezamenlijk gewerkt aan het maken van lesmateriaal dat stoelt op activerende werkvormen voor het cultuur- en letterkunde onderwijs in de bovenbouwklassen Frans.

Tijdens de eerste bijeenkomst zal in nauw overleg met de cursisten worden vastgesteld voor welke onderwijsonderdelen (cultuurkunde en/of letterkunde) gezamenlijk materiaal zal worden ontwikkeld en wat hierbij de uitgangspunten zullen zijn: een chronologisch overzicht van de cultuur- en/of literatuurgeschiedenis of incidentele dossiers rondom een thema, auteur of stroming. Er zal gekeken worden naar bestaand materiaal (syllabi Murmellius gymnasium) en vervolgens worden er afspraken gemaakt over wie welke onderwijsonderdelen voor zijn/haar rekening neemt. Tijdens de vervolgbijeenkomsten zal het materiaal dat wij gezamenlijk ontwikkelen, besproken worden, waarbij telkens zal het activeren van de leerlingen centraal staat.

Het materiaal wordt met alle cursisten gedeeld. Iedereen heeft aan het eind dus flink wat lesmateriaal, dat eventueel ook kan worden gepubliceerd op taalwijs.nu.

Programma

De cursus wordt gegeven op drie vrijdagen, van 14.00-17.00 uur. De data zijn:

  • 22 januari 2021
  • 5 maart 2021
  • 2 april 2021

Locatie

Binnenstad Amsterdam en online (voor contact tussen de bijeenkomsten door en zo nodig ook voor de bijeenkomsten zelf).

Deelnemers en kosten

De cursus vindt doorgang bij minimaal 5 deelnemers en biedt plaats aan maximaal 15 deelnemers. De kosten bedragen € 250. 

Coördinator en docent

Dr. Sabine van Wesemael is als docente Frans verbonden aan de opleiding Frans van de UvA (specialisatie cultuur- en letterkunde) en het Murmelliusgymnasium in Alkmaar. 

Mw. dr. S.M.E. (Sabine) van Wesemael

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Romaanse talen en culturen