Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Nascholing

Leergang Redacteur/editor

Voor professionals en andere belangstellenden

Wat is een leergang en voor wie is het bedoeld?

Een leergangen is een verkorte masteropleiding, ingericht voor een specifieke doelgroep. De leergang Redacteur/editor is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor het boekenvak, maar geen volledige academische opleiding ambieert. De leergang is gebaseerd op de duale master Redacteur/editor. De duale master zelf is alleen bedoeld voor reguliere studenten. Het onderwijspakket van de leergang bestaat uit dezelfde vakken als de duale master, met uitzondering van de masterscriptie. Een deelnemer kan de hele leergang volgen, maar het is ook mogelijk een beperkter aantal vakken te kiezen. In welke volgorde en welk tempo de vakken worden gevolgd, mag de deelnemer zelf bepalen. De deelnemer hoeft geen taaltoets af te leggen.

Aanmelden en betalen

Aanmelden voor de leergang kan tot uiterlijk 15 december of 15 juni voorafgaand aan het semester waarin u wilt starten. Vóór aanmelding dient u uw academisch denk- en werkniveau aan te tonen door uw cv en motivatiebrief, plus een scan van uw diploma te mailen naar de coordinator van de opleiding, drs. E.J. Rietstap. Op basis hiervan wordt bepaald of een persoonlijk intakegesprek nodig is. Na toelating door de coordinator kunt u zich aanmelden. Plaatsing voor de colleges geschiedt in volgorde van aanmelding. Per vak is een beperkt aantal plekken beschikbaar.

Betaling geschiedt per vak. Een vak van 6 EC kost € 690. De benodigde literatuur is niet bij de prijs inbegrepen. Na plaatsing (op basis van beschikbaarheid) ontvangt u een factuur. Er wordt over de prijzen geen btw berekend. Aan de prijzen zoals vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend. U dient er rekening mee te houden dat de prijzen jaarlijks verhoogd (kunnen) worden. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling kan toegang tot het college geweigerd worden. 

Programma

In de studiegids van de UvA staan de colleges die u kunt volgen uitgebreid beschreven. Klik hiervoor op de links van de vakken. De meeste vakken worden aangeboden in het eerste semester (september-januari). In het tweede semester (februari-juni) kunnen deelnemers drie keuzevakken volgen.

Semester 1 

Vak Prijs* EC
Taalanalyse en tekstredactie € 1.380 12
Literatuur & boekbedrijf € 1.380 12

Semester 2

Vak Prijs* EC
Literair erfgoed € 690 6
Blok 1-2: drie keuzevakken**    
Masterclass Redigeren Fictie (juni) € 690 6
NUV Masterclass 'sales, marketing, digitale innovatie & non-fictie' € 690 6
Stage (optioneel en alleen na goedkoering coordinator) € 175 --

*Aan de prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

** Op het aanmeldformulier kan als studiegidscode 123456789 worden ingevuld.

Wat is de studiebelasting?

De studiebelasting is voor een vak van zes studiepunten 20 uur per week gedurende een periode van acht weken. Deze 20 uur omvat twee maal twee contacturen per week en daarnaast 16 uur voorbereiding. 

Stage

Voor cursisten die de leergang met succes hebben afgerond en over voldoende motivatie beschikken, kan in sommige gevallen een stage bij een uitgeverij geregeld worden. De kosten voor de stagebemiddeling zijn 175 euro. U kunt voor de stage geen studiepunten halen.

Contact

Voor inhoudelijke vragen over de leergang kunt u contact opnemen met de coördinator, drs. E.J. Rietstap.