Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Nascholing

Vergilius’ verteltechniek: intervisie examen Latijn 2020

Voor docenten Latijn met een examenklas

In deze nascholing bestuderen cursisten onder leiding van Suzanne Adema de bruikbaarheid van een narratologische invalshoek bij het lesgeven en toetsen van een examenpensum. Gedurende het examenjaar delen docenten hun ervaringen en werken samen bij het opstellen van vragen voor schoolexamens bij het examenpensum Latijn 2020 (Vergilius' Aeneis).

Doel

Wat heeft de narratologie te bieden voor examenleerlingen en hun docenten? Het idee dat we toetsen in deze cursus is dat narratologische begrippen docenten en leerlingen kunnen helpen om de tekst op alinea- en episodeniveau te analyseren en begrijpen, terwijl er toch aandacht blijft voor wat er in de tekst staat.

De cursisten zijn docenten Latijn met een examenklas. Zij gebruiken in hun lessen een narratologisch docentencommentaar op het examenpensum Latijn voor 2020 (Vergilius’ Aeneis) en bespreken met elkaar hoe ze dat commentaar inzetten, wat leerlingen ervan vinden en hoe bruikbaar deze invalshoek is voor toetsing in de schoolexamens. Ook komen iedere bijeenkomst meer algemene intervisie-onderwerpen aan bod, zoals voortgang, lastige passages in het pensum en toetsing in de examenklas in het algemeen. Er is expliciet aandacht voor het maken en uitwisselen van vragen voor schoolexamens bij delen van het pensum.

Programma

Dit is een reeks van vijf middagen van 14.00-17.00 uur, op woensdag en vrijdag:

  • woensdag 2 oktober 2019
  • woensdag 6 november 2019
  • vrijdag 13 december 2019
  • vrijdag 17 januari 2019
  • vrijdag 6 maart 2019

Cursisten ontvangen eind augustus een narratologisch docentencommentaar op het examenpensum om te gebruiken in de klas.

Bijeenkomst 1: kennismaking, ervaringen met pensum en commentaar tot en met *3.135-191, uitwisselen van SE-vragen bij deze episodes.
Bijeenkomst 2: idem, tot en met (ongeveer) 4.584-629
Bijeenkomst 3: idem, tot en met (ongeveer) *5.664-699
Bijeenkomst 4: idem, tot en met (ongeveer) 8.608-625
Bijeenkomst 5: idem, tot en met 8.731, en schildbeschrijving uit Homerus

Locatie

Binnenstad Amsterdam

Deelnemers en kosten

De cursus vindt doorgang bij minimaal 8 deelnemers en biedt plaats aan maximaal 15 deelnemers. De kosten bedragen € 250. 

Aanmelden

Coördinator en docent

mw. dr. S.M. (Suzanne) Adema

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Griekse en Latijnse talen en culturen