Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vertaaltoetsen

Voor professionals en belangstellenden

Voor wie zijn de vertaaltoetsen bedoeld?

Wie als beëdigd vertaler wil werken, moet zich laten inschrijven in het landelijke Register van beëdigde tolken en vertalers, kortweg Rbtv. Een van de mogelijkheden om tot dit register te worden toegelaten, is het succesvol afleggen van een toets waarin de vertaalvaardigheden van de kandidaat getest worden. Het Nederlands is daarbij telkens de bron- of doeltaal.

De afdeling Moderne vreemde talen en culturen van de Universiteit van Amsterdam organiseert vaardigheidstoetsen, hierna ‘vertaaltoetsen’ genoemd, voor 16 vertaalrichtingen. In eerste instantie gaat het om talen waarvoor het opleidingsaanbod in Nederland beperkt is. In een aantal gevallen is de UvA de enige plek waar deze talen op academisch niveau worden gedoceerd (zie het overzicht van vertaalrichtingen hieronder).

Vertaalrichtingen

Arabisch (standaard) > Nederlands
Nederlands > Arabisch
Hebreeuws > Nederlands
Nederlands > Hebreeuws
Kroatisch > Nederlands
Nederlands > Kroatisch
Nieuwgrieks > Nederlands
Nederlands > Nieuwgrieks
Pools > Nederlands
Nederlands > Pools
Roemeens > Nederlands
Nederlands > Roemeens
Russisch > Nederlands
Nederlands > Russisch
Servisch > Nederlands
Nederlands > Servisch
Tsjechisch > Nederlands
Nederlands > Tsjechisch

Uit welke onderdelen bestaat de vertaaltoets?

De vertaaltoets bestaat uit een of twee onderdelen / vertaalrichtingen (in willekeurige volgorde):

  • vertalen in het Nederlands
  • vertalen uit het Nederlands

Voor elk onderdeel moet een tekst van ongeveer 300 woorden vertaald worden. Per onderdeel wordt 1,5 uur de tijd gegeven om een inhoudelijk en grammaticaal correcte vertaling te maken. Tussen de onderdelen wordt een pauze van 1,5 uur gehouden. Bij binnenkomst dient de kandidaat zich bij de examinator te legitimeren; het is toegestaan om bij de vertaaltoets gebruik te maken van woordenboeken en naslagwerken. Internet, mailen, sms-en en andere manieren van communicatie zijn niet toegestaan. De kandidaat dient zelf voor woordenboeken en naslagwerken te zorgen.

Voor Arabisch en Hebreeuws zijn er toetsenborden aanwezig waarvan gebruikgemaakt kan worden. Voor de vertaalrichtingen Nederlands > Arabisch en Nederlands > Hebreeuws mogen deelnemers ook hun eigen toetsenbord of laptop meenemen.

Aanmelden 

De volgende vertaaltoetsen staan gepland voor 3 april 2024. Aanmelden kan tot en met 13 maart 2024.

  • Ochtend (10.00-11.30 uur): vertaalrichting vreemde taal - Nederlands
  • Middag (13.00-14.30 uur): vertaalrichting Nederlands - vreemde taal

Hoe wordt de vertaaltoets beoordeeld?

De vertaaltoets wordt beoordeeld conform het beoordelingsraster van het Bureau Wet beëdigde tolken en vertalers en voldoet aan het kader voor vertaaltoetsen. De examencommissie die over de vertaalvaardigheid van de kandidaat oordeelt, bestaat telkens uit drie leden. Dit zijn altijd gekwalificeerde vertalers, vertaalwetenschappers en/of aan de universiteit verbonden taaldocenten, onder wie minstens één native speaker van de doeltaal waarnaar vertaald wordt. De kandidaat krijgt uiterlijk 6 weken na de vertaaltoets de uitslag thuisgestuurd.

Kosten

De kosten voor het afleggen van de vertaaltoets bedragen 300 euro per vertaalrichting. De kandidaat heeft het recht om tot één week voor aanvang van de vertaaltoets te annuleren. Dan is 25 euro administratiekosten verschuldigd. Bij latere annulering is het volledige bedrag van de vertaaltoets verschuldigd. Er wordt over de prijzen geen btw berekend. Aan de prijzen zoals vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend. De prijzen kunnen jaarlijks verhoogd worden. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling kan het afleggen van de vertaaltoets geweigerd worden.

Algemene voorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden te downloaden. 

Contact

Voor informatie over de Vertaaltoetsen neem je contact op met de Illustere School: illustereschool-fgw@uva.nl.