Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Vertaalvaardigheid van leerlingen Latijn en Grieks

In deze cursus verdiept u zich op basis van recent onderzoek naar vertaaldidactiek in de complexiteit van het vertalen. Vervolgens oefent u in het ontwerpen en concreet toepassen van nieuwe instructies voor leerlingen, om die metacognitieve vertaalvaardigheden tot ontwikkeling te brengen.

Leerlingen kunnen bij Latijn en Grieks de meest onwaarschijnlijke vertalingen produceren. Voor een docent is het soms onnavolgbaar hoe een leerling tot zijn of haar vertaling komt. Waar ging het mis? Natuurlijk kan de kennis van de leerling op het micro-niveau van naamvallen en werkwoorduitgangen tekortschieten, maar meestal is een groter probleem dat de leerling te weinig metacognitieve vaardigheden ontwikkeld heeft om een complexe taak als vertalen aan te pakken.  

In deze cursus verdiept u zich op basis van recent onderzoek naar vertaaldidactiek in de complexiteit van het vertalen. Vervolgens oefent u in het ontwerpen en concreet toepassen van nieuwe instructies voor leerlingen, om die metacognitieve vertaalvaardigheden tot ontwikkeling te brengen. 

Als cursist leert u enerzijds in uw eigen lessen beter inschatten wat leerlingen kan helpen bij de voor Latijn en Grieks zo centrale vaardigheid van het leren vertalen. Anderzijds krijgt u inzicht in de moeilijkheid, en daarmee ook de relevantie van de vaardigheid uit Latijn of Grieks te kunnen vertalen. Leerlingen die dit op eindexamenniveau kunnen, zijn in staat literaire, talige, culturele, historische en informatievaardigheden te combineren en een Nederlandstalige versie te produceren van een tekst uit een tijd en cultuur die ver verwijderd is van die van henzelf.

Programma

De cursus wordt online gegeven op drie dinsdagen, van 14.00-17.00 uur. De data en onderwerpen zijn:

  • dinsdag 9 maart 2021, over de complexiteit van het vertalen
  • dinsdag 16 maart 2021, verbetering in de oriëntatiefase
  • dinsdag 30 maart 2021, verbetering in de redactiefase

Locatie

De cursus wordt online gegeven. 

Deelnemers en kosten

De cursus vindt doorgang bij minimaal 12 deelnemers en biedt plaats aan maximaal 20 deelnemers. De kosten bedragen € 250. 

Docenten

Dr. Suzanne Luger is gepromoveerd op een proefschrift naar Vertaaldidactiek Latijn. Ze is werkzaam als vakdidacticus bij de Interfacultaire Lerarenopleiding van de UvA en als docent GLTC op het St. Ignatiusgymnasium in Amsterdam.

Dr. Lidewij van Gils is gepromoveerd in de Latijnse taalkunde. Ze is werkzaam als Universitair docent Latijn en onderzoeker aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA. Ze is de trekker van het project Meesterschap in de Vakdidactiek Klassieke talen. 

Dr. L.W. (Lidewij) van Gils

Faculteit der Geesteswetenschappen

Capaciteitsgroep Griekse en Latijnse talen en culturen

Voor meer informatie over deze cursus, kunt u contact opnemen met Dr. Suzanne Adema