Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een Vidi-financiering van 800.000 euro toegekend aan dr. Carolyn Birdsall (Mediastudies). Birdsall is een van de elf UvA-onderzoekers die een Vidi-toekenning ontvangt.

Dr. Carolyn Birdsall

Met het toegekende bedrag gaat Birdsall onderzoek doen naar 'Mediacollecties als conflict-erfgoed'. Het is duidelijk dat conflict en oorlog negatieve effecten op culturele collecties kunnen hebben, maar de huidige uitdaging is hoe we deze processen beter in kaart kunnen brengen. Birdsall laat zien hoe culturele objecten in Europa transnationaal conflict-erfgoed werden, aan de hand van radio-omroepcollecties tijdens en na WOII.

NWO

Vernieuwingsimpuls

De Vidi-toekenningen zijn gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van de Vernieuwingsimpuls van NWO. Binnen de Vernieuwingsimpuls zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. NWO selecteert onderzoekers op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting.

Van de 571 onderzoeksvoorstellen zijn er in deze ronde in totaal 86 gehonoreerd.