Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl

Maarten van Nierop was als docent en onderzoeker in de wijsbegeerte lange tijd verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, en bekleedde vanaf 1993 tot zijn emiraat in 2000 de leerstoel Filosofie van kunst en cultuur.

Hij was een zeer inspirerend docent, iemand die de geschiedenis van de filosofie, vooral van de 19e eeuw, van Schopenhauer tot Nietzsche, in een toegankelijke taal een soevereine stijl kon presenteren. Hij heeft als onderzoeker steeds het denken in tweespalt, de ambivalentie van filosofische en esthetische inzichten benadrukt. Bovendien is hij nooit vergeten dat filosofisch en wetenschappelijk denken niet kan zonder humor.

We zullen ons Maarten blijven herinneren als een bevlogen docent en bezielde onderzoeker.

Wij wensen zijn naasten, familie en vrienden veel sterkte toe.

Names de Afdeling Wijsbegeerte
Josef Früchtl
voorzitter