Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
uva.nl
Hij/zij in de Nederlandse literatuur

Hij/zij in de Nederlandse literatuur

De genderkwestie is actueler dan ooit. Ze was het thema van de Boekenweek en dit najaar staat ook de Maand van de geschiedenis in het teken van hij/zij. (Marita Mathijsen en dochter Alma schrijven samen het essay.) In de literatuur is de verhouding man/vrouw bijna altijd een hoofdthema in roman, gedicht of toneel.

In deze collegereeks zullen we kijken naar literatuur waarin juist anders dan met de gewone, door de tijd bepaalde blik, naar vrouwen en mannen gekeken wordt. Dus naar botsingen, naar spottende stereotyperingen en doorbraken in visies op gender. Of naar uitsluiting. In middeleeuwse teksten smeden vrouwen verbonden met de duivel (Mariken van Nimweghen), in de 17de eeuw treden ontwikkelde vrouwen naar buiten, in de 18de eeuw komen als man verklede vrouwen in romans voor, in de 19de eeuw verschijnen de eerste emancipatieromans, in de 20ste eeuw worden schrijfsters gemarginaliseerd in de kritiek en in de 21ste eeuw is een roman over een gelukkig huwelijk ondenkbaar. Voldoende stof voor een gang door tien eeuwen Nederlandse literatuur.

Programma

College 1: Herman Pleij (middeleeuwen)
Mariken van Nimweghen (ca. 1500-1515)

College 2: Lia van Gemert (17de eeuw)

College 3: Bert Paasman (18de eeuw)
Het wonderlyk leven en de dappere oorlogs-daden, van de kloekmoedige land en zee-heldin (rond 1700)

college 4: Marita Mathijsen (19de eeuw)
Majoor Frans (A.L.G. Bosboom-Toussaint), Een huwelijk in Indië (Mina Kruseman)

College 5: Klaus Beekman (20ste eeuw)
Rubber (M.H. Székely-Lulofs)

College 6: Gaston Franssen (21ste eeuw)

Data, tijd en locatie

  • Data: 2, 9, 16, 23 en 30 oktober en 6 november 2019
  • Tijd: woensdagen van 14.00 - 16.00 uur
  • Locatie: SPUI25
Spui 25
Spui 25

Spui 25-27
1012 WX Amsterdam

Kosten

  • reguliere cursisten: € 185
  • AUV-leden en UvA-medewerkers: € 166,50

Aanmelden en betalen

Hij/zij in de Nederlandse literatuur
Vorm Kortlopend, module
Studielast 0 EC, 6 weken
Voertaal Nederlands
Start Oktober