Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. E.M. (Esther) Mulders

Faculteit der Geesteswetenschappen
Capaciteitsgroep Kunstgeschiedenis
Fotograaf: Nivo Schweitzer

Bezoekadres
 • Turfdraagsterpad 15
 • Kamernummer: 2.16
Postadres
 • Postbus 94551
  1090 GN Amsterdam
Contactgegevens
 • Profiel

   Esther Mulders studeerde Kunstgeschiedenis en Archeologie aan de Universiteit van Amsterdam, alwaar ze ook promoveerde. Sinds 2003 is ze werkzaam als docent Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds september 2020 is zij tevens werkzaam als fellow bij Boekwetenschap aan deze universiteit. Dit fellowship is mogelijk gemaakt door de Stichting Art, Books & Collections. De Stichting Art, Books & Collections stimuleert onderzoek naar handgeschreven en vroege gedrukte boeken en collecties, en bevordert de studie van middeleeuwse en vroegmoderne kunstgeschiedenis.

 • Onderzoek

  Vanuit haar fellowship bij Boekwetenschap werkt Esther Mulders aan een onderzoek naar representaties van het boek en van auteur- en lezerschap in middeleeuwse handschriften.

  Verdere interesses/gebieden:
  -Iconologie en Interpretatie: de verhoudingen tussen middeleeuwse teksten, beelden, hun context en toeschouwers, hun oorspronkelijke en ook hun latere functioneren 
  -Voortleven der Antieken 
  -Kunst in middeleeuws-encyclopedische context 
  -Verbeelding en interpretatie van de liefde in de kunst 
  -Kunst en cultuur van Byzantium 
  -Relaties tussen West en Oost in kunst en cultuur 
  -Bijbelse verhalen in de kunst

  Lidmaatschappen: 

  -Researchgroep ‘Boundaries and identity formation in the premodern world’ (UvA)

  -Vereniging van Nederlandse Kunsthistorici

  -Onderzoekschool Mediëvistiek

  -Center for Medieval and Renaissance Studies Amsterdam

  Building on the strong tradition of Medieval and Renaissance Studies at the UvA, the Center for Medieval and Renaissance Studies Amsterdam (CMSA) will facilitate a stable and lasting cooperation among and for the benefit of research and teaching staff.  

 • Onderwijs

  (Co)onderwijs

  • Religie, Kunst en Cultuur 2: Heilige verhalen in woord en beeld (BA)
  • Byzantium. Kunst van het Oost-Romeinse Rijk (BA)
  • Monnikenwerk en engelengeduld. Lezen en schrijven in de Middeleeuwen (BA)
  • Pennen en penselen. Het middeleeuwse boekbedrijf (MA)
  • Manuscript en miniatuur. Boekdecoratie in de Middeleeuwen (MA)
  • Dit is Amsterdam: identiteit en beeldvorming in kunst en architectuur (BA)
  • Kunsttechnieken en visuele analyse I & II (BA)
  • Inleiding in de Kunstgeschiedenis I (BA)
  • Excursie Parijs (BA)
  • Onderzoeksvaardigheden (BA)
  • Tutorials, BA- en MA-scripties

  Gastcolleges:

  • Christendom (BA Religiewetenschappen): "Het mannelijke en het vrouwelijke in de artistieke verbeelding van Christus"
  • Greece. Cradle of Civilisation? (BA ACASA): "Byzantine and Orthodox art 330 - present" 
  • Project Greece: Athens (BA Nieuwgriekse taal en cultuur): "Heavenly Images. Byzantine art in Greece and Athens"
  • Excursie Sicilië ACASA: "Decoratieprogramma's op Normandisch Sicilië"

  Onderwijs in eerdere jaren:

  • Jatwerk: kopie, citaat, parodie en 'appropriation' in de kunst (BA)
  • Iconografie en interpretatie (BA)
  • Bijbelse verhalen in woord en beeld (BA)
  • Excursiewerkgroep Byzantijns Griekenland (BA)
  • Iconografie Oost en West (BA) 
  • Middeleeuws Amsterdam: water, bier en wonderen (BA)
  • Religion in visual art and culture (MA)
  • Staalkaart van de Middeleeuwen (MA)
  • Material religion past and present (MA)
  • Eros and Thanatos in Christian art and culture (MA)
  • Onderzoekswerkgroep Kunst in het christelijke Oosten. Ca. 312-1453 (BA & MA)
  • Werkgroepen Inleiding in de Kunstgeschiedenis (BA)
  • Stijl en betekenis: de Middeleeuwen (BA)

  Coördinatie

  • Onderwijscoördinator Bachelor Kunstgeschiedenis
  • Inleiding in de Kunstgeschiedenis I (Oudheid en Middeleeuwen)
  • Excursie Parijs
  • Stages Kunstgeschiedenis
  • Academische contactpersoon Internationalisering van de opleiding Kunstgeschiedenis

  Coördinatie in eerdere jaren:

  • Jatwerk: kopie, citaat, parodie en 'appropriation' in de kunst
  • Kunsthistorisch onderzoek
  • Kunsthistorische methoden
  • Open BA-dagen en Proefstuderen Kunstgeschiedenis
 • Lezingen en Publicaties

  Publicaties :

  -Mulders, Esther M. ‘A Thorny Rosebush and Other Greenery. Love, Lust and Suffering in the Romance of the Rose’ in: L. IJpelaar en C.A. Chavannes-Mazel, The Green Middle Ages. The Depiction and Use of Plants in the Western World 600-1600, Amsterdam, 2023, pp. 228-243 (Clavis Kunsthistorische Monografieën).

  -Mulders, Esther M. 'Martyr, Martyrdom: Visual Arts' in: Christine Helmer, Steven L. McKenzie, Thomas Römer, Jens Schröter, Barry Dov Walfish, Eric Ziolkowski, The Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 17, Berlijn/Boston: De Gruyter, 2019, pp. 1096-1098.

  -Mulders, Esther M. 'Luke-Acts: Visual Arts' in: Christine Helmer, Steven L. McKenzie, Thomas Römer, Jens Schröter, Barry Dov Walfish, Eric Ziolkowski, The Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 17, Berlijn/Boston: De Gruyter, 2019, pp. 173-178.

  -Mulders, Esther M. 'Luke the Evangelist: Visual Arts' in: Christine Helmer, Steven L. McKenzie, Thomas Römer, Jens Schröter, Barry Dov Walfish, Eric Ziolkowski, The Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 17, Berlijn/Boston: De Gruyter, 2019, pp. 193-141.

  -Mulders, Esther M. ‘Een doornige rozenstruik en ander groen. Liefde, lust en lijden in de Roman de la Rose’ in: L. IJpelaar en C.A. Chavannes-Mazel, De Goene Middeleeuwen. Duizend jaar gebruik van planten (600-1600), Amsterdam, 2016, pp. 198-211. Tweede herziene druk 2019.

  -Mulders, Esther M. ‘Herod Antipas: Visual Arts’ in: Dale C. Allison, Jr., Christine Helmer, Volker Leppin, Choon-Leong Seow, Hermann Spieckermann, Barry Dov Walfish, Eric J. Ziolkowski (Eds.), The Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 11: Halah-Hizquni, Berlijn: De Gruyter, 2015, pp. 918-920.

  -Mulders, Esther M. ‘Herod the Great: Visual Arts' in: Dale C. Allison, Jr., Christine Helmer, Volker Leppin, Choon-Leong Seow, Hermann Spieckermann, Barry Dov Walfish, Eric J. Ziolkowski (Eds.), The Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 11: Halah-Hizquni, Berlijn: De Gruyter, 2015, pp. 932-934.

  -Van Henten, Jan Willem en Esther M. Mulders, ‘Hannah and her Seven Sons: Visual Arts’ in: Dale C. Allison, Jr., Christine Helmer, Volker Leppin, Choon-Leong Seow, Hermann Spieckermann, Barry Dov Walfish, Eric J. Ziolkowski (Eds.), The Encyclopedia of the Bible and its Reception, vol. 11: Halah-Hizquni, Berlijn: De Gruyter, 2015, pp. 248-251.

  -Mede-auteur hoofdstuk "Kunst tot de Renaissance" in het Cultureel Woordenboek: http://www.cultureelwoordenboek.nl/, sinds oktober 2014.

  -Mulders, Esther M. ‘De Moeder Gods Hodegetria’, in: W. van Welie en K. Broekhuijsen (red.), Gezien met eigen ogen! Topstukken uit de Middeleeuwen in Museum Catharijneconvent (bundel aangeboden aan prof. dr. Claudine A. Chavannes-Mazel ter gelegenheid van haar afscheid als hoogleraar Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen aan de Universiteit van Amsterdam), Amersfoort, 2014, pp. 15-16.

  - Mulders, Esther M. ‘Omnia vincit amor’. Het antieke beeld van de aardse liefde in middeleeuws–encyclopedische context (ca.200 – ca.1300). Proefschrift, Universiteit van Amsterdam, verdedigd op 8 maart 2013.

  - Mulders, Esther M. ‘The Dynamics of the Image of Love: the Ancient God of  Love in a Christian Encyclopaedic Setting.’ in C. Giliberto and L. Teresi (red.), Limits to learning. The transfer of Encyclopaedic Knowledge in the Early Middle Ages, Peeters: Parijs, Leuven en Dudley Mass, 2013, pp. 42–61.

  - Mulders, Esther M. ‘Medieval Manifestations of Eros. The Ancient God of Love in a Christian Setting.’ in G. Claassens en W. Verbeke (red.), Medieval Manuscripts in Transition. Tradition and Creative Recycling. Papers from the International Congress ‘Recycling Manuscripts’, 5-9 november 2002, Mediaevalia Lovaniensia (Series I, Studia XXXVI), Leuven, 2006, pp. 19-40.

  - Mulders, Esther M. Recensie:De Sleutel der Minne. Een middeleeuws brevier over de liefde.’ in Simulacrum 13/14 nr. 4/1 (januari 2006) p.7.

  - Mulders, Esther M. ‘De Antieke Amor in de Christelijke Middeleeuwen oftewel wat is liefde?’ in Simulacrum 13/14 nr. 4/1 (januari 2006) pp. 24-28.

  - Mulders, Esther M. ‘The Ambiguity of Eros: An Image of the Antique God of Love in a Christian Encyclopaedia.’ in M. Hageman en M. Mostert (red.), Reading Images and Texts: Medieval Images and Texts as Forms of Communication. Papers from the Third Utrecht Symposium on Medieval Literacy, Utrecht, 7-9 December 2000, Utrecht Studies in Medieval Literacy 8 (Studies in Medieval Literacy 8), Turnhout, 2005, pp. 445-455.

  -Een serie artikelen over feesticonen in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken:

  *Deel 1: Mulders, Esther M. ‘Vensters op de Hemel’, in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken 54 nr. 4 (19 februari 2005) pp. 10-11.

  *Deel 2: Mulders, Esther M. ‘De ‘Anastasis’ Nederdaling en Verrijzenis’, in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken 54 nr. 6, (19 maart 2005) pp. 8-9.

  *Deel 3: Mulders, Esther M. ‘Feestvieren zoals de engelen’, in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken  54 nr. 8, (29 april 2005) pp. 8-9.

  *Deel 4: Mulders, Esther M. ‘Het vurige doopsel van de kerk’, in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken  54 nr. 9, (14 mei 2005) pp 8-9.

  *Deel 5: Mulders, Esther M. ‘Iconen als wegwijzers’, in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken 54 nr. 14, (9 juli 2005) pp. 6-7.

  *Deel 6: Mulders, Esther M. ‘Michael, de engel van de levensmoed’, in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken  54 nr. 17, (17 september 2005) pp. 6-7.

  *Deel 7: Mulders, Esther M. ‘Er verscheen een groot licht in de grot’, in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken 54 nr. 24, (24 december 2005) pp. 6-8.

  -Een serie artikelen over kerkgebouwen en koorbanken en een bijdrage aan een artikel over de rozetten in de Grote kerk te Dordrecht voor Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken:

  *Deel 1: Mulders, Esther M. ‘Zitten op een schat van eeuwen’ (middeleeuwse koorbanken in Nederland), in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken 53 nr. 4, (14 februari 2004), pp. 8-9.

  *Deel 2: Mulders, Esther M. ‘De Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk’ (de koorbanken van de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Dordrecht), in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken  53 nr. 5, (28 februari 2004), pp. 8-9.

  *Deel 3: Mulders, Esther M. ‘In de Janskerk’ (de Janskerk te Utrecht), in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken  53 nr. 7, (27 maart 2004) pp. 8-9.

  *Deel 4: Kees Roos en Esther M. Mulders, ‘Rozetten van de Dordtse Dom’, in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken 53 nr. 8, (10 april 2004) pp. 6-7.

  *Deel 5: Mulders, Esther M. ‘Zitterkens met grote oren’ (de kloosterkerk Ter Apel),  in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken  53 nr. 9, (24 april 2004) pp. 6-7.

  *Deel 6: Mulders, Esther M. ‘Cunera's onverzettelijkheid’ (de Sint Cunerakerk te Rhenen), in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken  53 nr. 11, (22 mei 2004) pp. 6-7.

  *Deel 7: Mulders, Esther M. ‘Samen op Weg in Ten Boer’ (de kloosterkerk Sint Benedictus te Ten Boer), in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken 53 nr. 13, (19 juni 2004) pp. 8-9.

  *Deel 8: Mulders, Esther M. ‘Een robuust en veilig huis’ (de Sint Geertruida van Nijvel te Workum), in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken 53 nr. 15, (14 augustus 2004) pp.8-9.

  *Deel 9: Mulders, Esther M. ‘Blijspel en klucht in de Bavo’ (de Sint Bavokerk te Haarlem), in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken  53 nr. 17, (11 september 2004) pp.8-9.

  *Deel 10: Mulders, Esther M. ‘De Sint Calixtus van Grol’ (de Sint Calixtuskerk te Groenlo), in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken 53 nr. 19, (9 oktober 2004) pp. 8-9.

  *Deel 11: Mulders, Esther M. ‘Bemoedigende beelden in de Sint Martinus’ (de Sint Martinuskerk te Bolsward), in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken 53 nr. 21, (6 november 2004) pp. 8-9. 

  *Deel 12: Mulders, Esther M. ‘De huiskamer van Amsterdam’ (de Oude of Sint Nicolaaskerk te Amsterdam), in Woord & Dienst: tweewekelijks opiniërend magazine voor de SoW-kerken 53 nr. 23, (4 december 2004) pp. 8-9.

  - Mulders, Esther M. ‘De Trierse Apocalyps: De Schoonheid van Eenvoud en Nederigheid’, in  Katholiek Nieuwsblad  20 nr. 24 (14 maart 2003) pp.12-13.

  - Mulders, Esther M. ‘Franciscus Xaverius en de jezuiëten in Amsterdam’, in paaseditie Museumkr@nt 54 (2003). http://www.museumserver.nl/museumkrant/editie54/index6.htm

  - Mulders, Esther M. ‘Omnia Vincit Amor: De Antieke Liefdesgod in de Middeleeuwen’, in Madoc: Tijdschrift over de Middeleeuwen, 13 nr. 2 (1999) pp. 66-75.

  - Mulders, Esther M. ‘Tussen Ondeugd en Deugd’ in Kunstschrift, 42 nr. 2 (1998) pp. 16-19.

  -Mariëlle Hageman en Esther Mulders, Catalogus Kunsthandel Jan Morsink Ikonen bij  verkoopexpositie Russische metaalikonen, 6 -20 augustus 1995 (met Mariëlle Hageman).

  Interview:

  Dubbelinterview samen met Jan Willem van Henten bij Radio Swammerdam, wekelijks wetenschapsprogramma op RadioSALTO (26 december 2021), Het kerstfeest door de eeuwen heen. Over de totstandkoming van het kerstverhaal en de iconografie ervanRadio Swammerdam 26 december 2021

  Dubbelinterview samen met Madelon Simons door Marian Cousijn voor de Correspondent (5 februari 2016), Waarom jatwerk bij kunst hoorthttps://decorrespondent.nl/3992/Waarom-jatwerk-bij-kunst-hoort/519821385776-ffcf42f6, n.a.v. Artfest: de Copyrighteditie.

  Lezingen:

  -'Is it a Man or a Woman in That Enveloping Light? The Iconography of the Theanthropos in Images of Biblical Theophanies', SBL Bible and Visual Culture Section, session Art Through the Centuries, Society of Biblical Literature International Meeting, Universität Salzburg, 17-21 juli 2022.

  -Chair of session Looking for/at Gender, SBL Bible and Visual Culture Section, Society of Biblical Literature International Meeting, Universität Salzburg, 17-21 juli 2022.

  -'Het mannelijke en vrouwelijke in de artistieke verbeelding van Christus', keynote lecture Symposium Gender verwoord en verbeeld, ter gelegenheid van de oratie van prof. dr. Caroline Vander Stichele, Tilburg University, 15 maart 2019.

  -'De relaties tussen vormgeving en functie in het decoratieprogramma van de Santa Maria Antiqua te Rome', Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst/A.A. Brediusstichting, Kasteel Hernen, 15 december 2018.

  -'Mundus Mirabilis. Van meerminnen, kruisspinnen en andere wonderlijke schepsels', Symposium De lokroep van het niet-menselijke dier: wij en zij in het Antropoceen, georganiseerd door AmFiBi en Kanvas Amsterdam, Sociëteit Sexyland Amsterdam, 7 juni 2018.

  -'Copying in art from Antiquity to today', Design Academy Eindhoven, 23 januari 2017.

  -'Goede beelden, slechte beelden. De vormen en betekenissen in de christelijke kunst van voor het iconoclasme', Varialezing georganiseerd door de afdeling Nieuwgriekse taal en cultuur en Byzantinologie, UvA, 7 oktober 2016.

  - 'De verbeelding van de antieke strijd van de psyche in twaalfde-eeuwse encyclopedische samenhang: De "Tuin der heerlijkheden" van Herrad, abdis van Hohenbourg en het kerkgebouw als woordeloze encyclopedie.' Gastlezing Rijksuniversiteit Groningen, 21 april 2015.

  -‘Een Romeinse ekphrasis van het beeld de antieke Amor in de negende-eeuwse De Universo van Hrabanus Maurus?’ Gastlezing in de MA-reeks Medieval and Neolatin: Latin Literature After Antiquity, onderdeel van het Masterprogramma Classics and Ancient Civilizations, met als thema zowel formele ekphrases van kunstwerken als visualiserende beschrijvingen in het algemeen in Latijnse teksten van de late Oudheid tot ca. 1650, 27 november 2013.

  -‘Van jager tot prooi. De verchristelijking van het antieke beeld van de liefde in het vroege christendom en zijn rol in de Psychomachia van Prudentius’, Mediëvistenmiddag, UvA, 13 november 2013.

  -‘De overlevering van het beeld van de antieke aardse liefde in het vroeg-christelijke denken’. Gastlezing in de MA–reeks Eros en vriendschap in de Oudheid, georganiseerd door het Amsterdam Center for Ancient Studies and Archaeology (samenwerkingsverband Klassieken UvA en VU), 24 mei 2013.

  - 'De verbeelding van de antieke strijd van de psyche in twaalfde-eeuwse encyclopedische samenhang: De "Tuin der heerlijkheden" van Herrad, abdis van Hohenbourg en het kerkgebouw als woordeloze encyclopedie.' Gastlezing afdeling Geschiedenis Rijksuniversiteit Groningen, 12 december 2011. 

  - ‘De Liefde vergaat niet’. Voorjaarslezing georganiseerd door N.A.G.K.S. UvA, 14 april 2010.

  -‘Symbolisch denken en ervaren in relatie tot abstractie. Byzantijnse kunst bezien vanuit antieke bronnen en vanuit de ideologie waarbinnen zij functioneerde’. Varialezing georganiseerd door de afdeling Nieuw-Griekse taal en cultuur en Byzantinologie, UvA, 12 december 2008.

  -‘Images of Eros in a Medieval Setting’. Gastlezing in de reeks Medieval Love, Afdeling Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen, 5 november 2008. 

  -‘Mythological Images in a Christian Encyclopaedic Setting. Images of the  ancient god of love: Etymologiae, De Universo, Hortus Deliciarum’. Symposium The Limits of learning, derde workshop van het NWO–internationaliseringsproject Storehouses of Wholesome Learning: Accumulation and Dissemination of Encyclopaedic Knowledge in the Early Middle Ages, Leeuwarden, 27 juni-1 juli 2007. 

  -‘The Ambiguity of Love: The Medieval Fortunes of Amor and the Expression of Conflicting Emotions’. International Medieval Congress of the European Middle Ages, georganiseerd door het Institute of Medieval Studies, University of Leeds, Leeds, 10-13 juli 2006. 

  -‘Omnia vincit Amor. De antieke god Amor in middeleeuws–christelijke context (ca. 200 – ca. 1300)’. Lezing georganiseerd door Forum Middeleeuwen Amsterdam, UvA, 13 maart 2006.

  -‘Middeleeuwse Verschijningsvormen van Amor’. Lezing georganiseerd door de afdeling Kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen van de Universiteit van Amsterdam, 12 december 2002.

  -‘Medieval Manifestations of Eros’. Congres Manuscripts in Transition. Tradition and Creative Recycling, georganiseerd door Het Centrum voor de Studie van de Vlaamse Primitieven en Het Centrum van Middeleeuwse Studies van de Katholieke Universiteit van Leuven i.s.m. De Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel en het Musée d'art religieux et d'art mosan te Luik, Brussel, 5-9 november 2002.

  -The Ambiguity of Eros’ lezing op symposium Reading Images and Texts: Medieval Images and Texts as Forms of Communication. Third Utrecht Symposium on Medieval Literacy, te Utrecht, georganiseerd door het Pionierproject Verschriftelijking, Rijksuniversiteit Utrecht, 7-9 december 2000.

   

 • Publicaties

  2019

  2015

  2013

  • Mulders, E. (2013). The Dynamics of the Image of Love: the Ancient God of Love in a Christian Encyclopaedic Setting. In C. Giliberto, & L. Teresi (Eds.), Limits to learning: the transfer of encyclopaedic knowledge in the early Middle Ages (pp. 43-61). (Mediaevalia Groningana; Vol. N.S., 19). Peeters. [details]

  2006

  • Mulders, E. M. (2006). Medieval Manifestations of Eros. The Ancient God of Love in a Christian Setting. In G. Claassens and W. Verbeke (Ed.), Medieval Manuscripts in Transition. Tradition and Creative Recycling. (pp. 19-40). (Mediaevalia Lovaniensia; No. Series I, Studia XXXVI). Leuven: Leuven University Press.

  2005

  • Mulders, E. M. (2005). The Ambiguity of Eros: An Image of the Antique God of Love in a Christian Encyclopaedia. In M. Hageman en M. Mostert (Ed.), Reading Images and Texts: Medieval Images and Texts as Forms of Communication. Papers from the Third Utrecht Symposium on Medieval Literacy (Studies in Medieval Literacy 8), Utrecht, 7-9 December 2000. (Vol. 8, pp. 445-455). Turnhout: Brepols.

  2022

  • Mulders, E. (2022). A Thorny Rose Bush and Other Greenery: Love, Lust and Suffering in the Romance of the Rose. In C. A. Chavannes-Mazel, & L. IJpelaar (Eds.), The Green Middle Ages: The Depiction and Use of Plants in the Western World 600-1600 (pp. 228-244). (Clavis Kunsthistorische Monografieën). Amsterdam University Press. https://doi.org/10.5117/9789463726191 [details]

  Mediaoptreden

  Spreker

  • Mulders, E. (speaker) (18-7-2022). Is it a Man or a Woman in That Enveloping Light? The iconography of the Theantropos in Images of Biblical Theophanies., Society of Biblical Literature International Meeting, Universität Salzburg, Salzburg.
  • Mulders, E. (keynote speaker) (15-3-2019). Het mannelijke en vrouwelijke in de artistieke verbeelding van Christus, Symposium Gender verwoord en verbeeld, Tilburg.
  • Mulders, E. (speaker) (15-12-2018). De relaties tussen vormgeving en functie in het decoratieprogramma van de Santa Maria Antiqua te Rome, Stichting Vrienden van de Orthodoxe Kunst/A.A. Brediusstichting, Kasteel Hernen.
  • Mulders, E. (speaker) (7-6-2018). Mundus Mirabilis. Van meerminnen, kruisspinnen en andere wonderlijke schepsels, De lokroep van het niet-menselijke dier: wij en zij in het Antropoceen, Amsterdam.
  • Mulders, E. (speaker) (23-1-2017). Copying in art from Antiquity to today, Design Academy Eindhoven.
  • Mulders, E. M. (speaker) (7-10-2016). Goede beelden, slechte beelden. De vormen en betekenissen van kunst van voor het iconoclasme., Varialezing, georganiseerd door de afdeling Nieuwgriekse taal en cultuur en Byzantinologie, Over de fresco's in de Santa Maria Antiqua in Rome. Universiteit van Amsterdam.
  • Mulders, E. M. (speaker) (27-11-2013). Een Romeinse ekphrasis van het beeld de antieke Amor in de negende-eeuwse De Universo van Hrabanus Maurus?, gastlezing in de MA-reeks Medieval and Neolatin: Latin Literature After Antiquity., Universiteit van Amsterdam.
  • Mulders, E. M. (speaker) (13-11-2013). Van jager tot prooi. De verchristelijking van het antieke beeld van de liefde in het vroege christendom en zijn rol in de Psychomachia van Prudentius, Mediëvistenmiddag, Universiteit van Amsterdam.
  • Mulders, E. M. (speaker) (24-5-2013). De overlevering van het beeld van de antieke aardse liefde in het vroeg-christelijke denken, gastlezing in de MA–reeks Eros en vriendschap in de Oudheid, georganiseerd door het Amsterdam Center for Ancient Studies and Archaeology, Universiteit van Amsterdam.
  • Mulders, E. M. (speaker) (12-12-2011). 'De verbeelding van de antieke strijd van de psyche in twaalfde-eeuwse encyclopedische samenhang: De "Tuin der heerlijkheden" van Herrad, abdis van Hohenbourg en het kerkgebouw als woordeloze encyclopedie, gastlezing, Rijksuniversiteit Groningen, Geschiedenis.
  • Mulders, E. M. (speaker) (14-4-2010). De liefde vergaat niet, gastlezing N.A.G.K.S., Universiteit van Amsterdam.
  • Mulders, E. M. (speaker) (12-12-2008). Symbolisch denken en ervaren in relatie tot abstractie. Byzantijnse kunst bezien vanuit antieke bronnen en vanuit de ideologie waarbinnen zij functioneerde, Varialezing georganiseerd door de afdeling Nieuw-Griekse taal en cultuur en Byzantinologie, Universiteit van Amsterdam.
  • Mulders, E. M. (speaker) (5-11-2008). Images of Eros in a Medieval Setting, Geschiedenis, gastlezing in de reeks 'Medieval Love', Rijksuniversiteit Groningen.
  • Mulders, E. M. (speaker) (30-6-2007). Mythological Images in a Christian Encyclopaedic Setting. Images of the ancient god of love: Etymologiae, De Universo, Hortus Deliciarum, NWO–internationaliseringsproject 'Storehouses of Wholesome Learning: Accumulation and Dissemination of Encyclopaedic Knowledge in the Early Middle Ages', Leeuwarden, 27 juni-1 juli 2007, Symposium 'The Limits of learning'.
  • Mulders, E. M. (speaker) (12-6-2006). The Ambiguity of Love: The Medieval Fortunes of Amor and the Expression of Conflicting Emotions, International Medieval Congress of the European Middle Ages, georganiseerd door het Institute of Medieval Studies, University of Leeds, Leeds, 10-13 juli 2006.
  • Mulders, E. M. (speaker) (13-3-2006). Middeleeuwse verschijningsvormen van Amor, lezing georganiseerd door Forum Middeleeuwen Amsterdam, Universiteit van Amsterdam.
  • Mulders, E. M. (speaker) (6-11-2002). Medieval Manifestations of Eros, i.s.m. De Koninklijke Bibliotheek van België te Brussel en het Musée d'art religieux et d'art mosan te Luik, Brussel, 5-9 november 2002, Congres 'Manuscripts in Transition. Tradition and Creative recycling' georganiseerd door Het Centrum voor de Studie van de Vlaamse Primitieven en het Centrum van Middeleeuwse Studies van de Katholieke Universiteit van Leuven.
  • Mulders, E. M. (speaker) (8-12-2000). The Ambiguity of Eros, georganiseerd door het Pionierproject Verschriftelijking, Rijksuniversiteit Utrecht, 7-9 december 2000, lezing op symposium Reading Images and Texts: Medieval Images and Texts as Forms of Communication. Third Utrecht Symposium on Medieval Literacy.

  Andere

  • Mulders, E. (chair) (19-7-2022). Society of Biblical Literature International Meeting, Universität Salzburg, Salzburg. Looking for/at Gender. SBL Bible and Visual Culture Section. (organising a conference, workshop, ...).
  This list of publications is extracted from the UvA-Current Research Information System. Questions? Ask the library or the Pure staff of your faculty / institute. Log in to Pure to edit your publications. Log in to Personal Page Publication Selection tool to manage the visibility of your publications on this list.
 • Nevenwerkzaamheden
  • Stichting 'De Gijselaar-Hintzenfonds'
   Ambtelijk Secretaris